Raport o przyznaniu nagrody aukcyjnej: co to jest i jak o niego wystąpić

Sprawozdanie z nagrody na aukcji nieruchomości jest a kluczowy dokument co oznacza zawarcie sprzedaży sądowej. Dokument ten określa nazwę zwycięskiego licytanta, tj. tego, który wygrał aukcję, i może zawierać dokładna informacja dotyczące nieruchomości wystawionej na licytację, ceny młotka, uczestników aukcji i złożonych ofert.

Il Verbale di Aggiudicazione Asta

Jak i od kogo poprosić o raport o nagrodzie

Wybrany licytant, czyli osoba, która wygrała aukcję nieruchomości, ma prawo otrzymać kopię raportu o przyznaniu nagrody. Ten dokument jest niezbędny, zwłaszcza jeśli masz to na myśli ubiegać się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. Tam wniosek zgłoszenia można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną poprzez kontakt likwidator lub przedstawiciel handlowy.

Znaczenie raportu o przyznaniu kredytu hipotecznego

Wiele banków wymaga raportu o przyznaniu kredytu przy ubieganiu się o kredyt na zakup nieruchomości na aukcji. Dokument ten dostarcza bankowi wszelkich informacji niezbędnych do oceny zakupu, w tym szczegółowe informacje na temat nieruchomości, imię i nazwisko zwycięskiego licytanta oraz cenę. Warto podkreślić, że dane osobowe uczestników aukcji, takie jak ich imiona i nazwiska, nie naruszają prywatności i stanowią informację publiczną. Dlatego zwycięski oferent może bezpiecznie zażądać kopii raportu należy przedstawić bankowi jako część niezbędnej dokumentacji za kredyt hipoteczny.

Protokół przyznania nagrody w aukcjach bez aukcji

Protokół nagrody jest podstawowym elementem aukcji bez czarów. Zawiera wszystkie istotne informacjei. w celu identyfikacji nieruchomości wystawionej na licytację oraz toczącego się postępowania sądowego. Wśród informacji zawartych w protokole znajdujemy: imię i nazwisko sędziego wykonującego I przedstawiciela handlowego.

Z minut można prześledzić liczbę ofert w zapieczętowanej kopercie złożonej, zawierającej m.in wiele szczegółów, oferowaną kwotę i czek kasjerski jako bezpieczeństwo. Ponadto w protokole podano imię i nazwisko zwycięskiego oferenta I dokładną kwotę któremu nieruchomość została sprzedana.

Czas na raport o nagrodach

Po zakończeniu aukcji należy zażądać raportu o przyznaniu nagrody od przedstawiciela handlowego. 

Po kilku dniach istnieje możliwość otrzymania kopii raportu.

Co się stanie po sprzedaży domu na aukcji?

Co się stało po przyznaniu domu na aukcji? Śledząc faktyczne otrzymanie raportu, Lzwycięski oferent musi zapłacić cenę nieruchomości w terminie określonym w ogłoszeniu sprzedaży (zwykle 120 dni, ale może wynosić 60-90 dni). Cena do zapłaty obejmuje kaucję wpłaconą już na aukcji.

Następnie, sąd przystępuje do wydania postanowienia o przeniesieniulub akt publiczny, na mocy którego sędzia przekazuje wcześniej zajęty majątek staremu właścicielowi nowemu zwycięskiemu oferentowi. Z tego oczekujemy 60-120 na wyzwolenie majątku i w konsekwencji na faktyczne przeniesienie własności do zwycięskiego oferenta z dostawa kluczy

Rozważasz zakup nieruchomości na aukcji? Skontaktuj się z nami!

Kup do domu

Via Don Federico Tosatto, 53 30174 Mestre – VE

Tłum. +39 041 445060

info@aggiudicasa.it

Linea Marina