Rozstrzygnięcie aukcji nieruchomości: co dalej?

Wyróżnienie w aukcji nieruchomości i chwila to Raport "zwycięstwo” aukcji. Jednak po zakończeniu aukcji ważne jest, aby zrozumieć następne kroki i przygotować się do rozprawy po aukcji aby uniknąć ewentualnego odwołania przez sędziego. 

Aggiudicazione_asta_immobiliare

Faza nagród

Nagroda, czyli moment wygrania aukcji, to zaznaczone podpisem z werbalny nagrody sporządzony przez przedstawiciela handlowego lub przez syndyk masy upadłościowej. Raport ten dokumentuje wynik aukcji, włączając datę, godzinę, podpis i cenę młotka.

Procedura rozliczenia ceny i zapłaty podatku

Następnym krokiem jest równowaga ceny, niekoniecznie przeprowadzane bezpośrednio po aukcji. Zazwyczaj, sąd wyznacza termin 120 dnipocząwszy od podpisania protokołu, dokonać płatności pozostałej kwoty pomniejszonej o wpłaconą kaucję.

Ten czas jest szczególnie przydatny dla tych, którzy muszą zaciągnąć kredyt hipoteczny. Podatki rejestracyjne, katastralne i hipoteczne oraz wynagrodzenie przedstawiciela handlowego należy opłacić w tym samym okresie jednym lub kilkoma przelewami bankowymi, zgodnie z instrukcjami przedstawiciela handlowego.

Wydanie postanowienia o przeniesieniu własności i przeniesienie własności

Po zapłaceniu pozostałej części ceny sędzia podpisze umowę dekret o przeniesieniu To formalizuje ostateczne przeniesienie własności na zwycięskiego oferenta.

Termin wydania niniejszego dekretu zależy od szybkości uiszczenia ceny przez zwycięskiego oferenta. Ten dekret zawiera nakaz opuszczenia lokalu przez poprzedniego właściciela lub innych lokatorów, które mogą wymagać interwencji sił publicznych w przypadku odmowy opuszczenia lokalu.

Aggiudicazione_asta_immobiliare

Konsekwencje braku płatności

Jeżeli wybrany oferent nie dokona płatności w ustalonych terminachpowstaje sytuacja poważnej niezgodności. Może to prowadzić do cofnięcie nagrody, do utraty depozytu oraz możliwe skazanie zwycięskiego oferenta na zapłatę różnicy pomiędzy ceną nowego młotka a ceną ustaloną wcześniej.

Wniosek

Po wygraniu aukcji nieruchomości ważne jest, aby zrozumieć kolejne kroki, aby zapewnić płynne przeniesienie własności. Prawidłowe wykonanie każdego zabiegu jest niezbędne, aby uniknąć komplikacji i zapewnić płynne przejście w procesie nabywania nowej nieruchomości.

Kup do domu

Via Don Federico Tosatto, 53 30174 Mestre – VE

Tłum. +39 041 445060

info@aggiudicasa.it

Linea Marina