Nieruchomości do inwestowania

Po co inwestować w aukcje z Aggiudicasa

Podstawowa działalność Aggiudicasa wynika z konieczności inwestowania płynności w operacje waloryzacyjne i odsprzedaży z marżą, replikując operacje również w imieniu klientów zewnętrznych przy użyciu tych samych metod i obniżonych cen dostaw, które są dla nas zarezerwowane.

Inwestor, który powołuje Aggiudicasa jako inwestycję w nieruchomości, nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z dochodzeniem, przejęciem i zarządzaniem budową.
Zyski zostaną rozdzielone dopiero po zakończeniu operacji, po sprzedaży nieruchomości. Im większa wygenerowana marża, tym większy zysk kapitałowy wygenerowany proporcjonalnie w wyniku operacji na korzyść inwestora (a tym samym Aggiudicasa).

W formule inwestycji wspomaganej Aggiudicasa obejmuje wszystkie koszty nagrody, asysty 360°, zarządzania pracą i koszty pośrednictwa w odsprzedaży nieruchomości. W celu odsprzedaży Aggiudicasa korzysta z usług dedykowanego wyspecjalizowanego zespołu marketingowego, który reklamując nieruchomość we wskazanych kanałach, pozwala na czasy odsprzedaży do 50% w porównaniu do średniej rynkowej.

Linea Marina

Zaleta 1

Cena z rabatem rynkowym

Najbardziej oczywistą zaletą jest z pewnością charakter gospodarczy. Zwykle nieruchomości podlegające sprzedaży sądowej mają na aukcji bardzo korzystną cenę wywoławczą w stosunku do ich rzeczywistej wartości rynkowej.

Linea Marina

Zaleta 2

Badanie zaktualizowanych wartości

W przypadku zarządzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji sąd powołuje biegłego, który sporządzi wycenę w celu uzyskania szacunkowej wartości nieruchomości.
Często zdarza się, że wyceny są przestarzałe i dlatego nie odzwierciedlają prawidłowej wartości rynkowej nieruchomości w momencie aukcji.
O zmianie ceny rynkowej decyduje szereg zmiennych wartości o różnym charakterze (ekonomicznym, politycznym, geopolitycznym, a także rozwojem technologii i technik budowlanych). Z tego powodu zakłada się aktualizację wartości przeprowadzoną przez nasz zespół fundamentalną rolę.

Linea Marina

Zaleta 3

Fachowość zespołu

Nasze projekty inwestycyjne skupiają się na nieruchomościach zlokalizowanych w obszarach, w których doskonale znamy specyfikę specyficznego rynku nieruchomości referencyjnych. Dzięki temu możemy przypisać dokładne wartości nieruchomości zarówno w jej obecnym stanie, jak i po zakończeniu prac konserwacyjnych i przebudowy.

Linea Marina

Zaleta 4

Własna ekipa budowlana

Aggiudicasa jest partnerem holdingu, który korzysta z wielu spółek, z którymi współpracuje, choćby głównie, od kilkudziesięciu lat.
Na przestrzeni lat pozwoliło nam to nie tylko osiągnąć wysokie standardy jakościowe dzięki nawiązanej współpracy i harmonii panującej pomiędzy pracownikami, ale także skorzystać ze znacznie dogodniejszych kosztów remontów w porównaniu do średnich wartości zarezerwowanych dla osób prywatnych w wolny rynek.

Jakie są etapy oceny i udziału w aukcji sądowej?

Czyste sprawy cywilne, upadłości, egzekucje, postępowania wewnątrzwykonawcze

Aukcje nieruchomości stanowią doskonałą okazję do zakupu nieruchomości mieszkalnych, przemysłowych, komercyjnych oraz gruntów po korzystnej cenie.
Postępowania sądowe, które kończą się sprzedażą nieruchomości na aukcji, mają różny charakter i zasadniczo dzielą się na:

  • przejęcia nieruchomości
  • niepowodzenia
  • przymusowe likwidacje
  • procedury endowykonawcze
  • Sprawy cywilne

 

W zależności od postępowania sądowego sposoby przeprowadzenia i koszty operacji mogą się różnić, co wstępnie ocenia zespół. Przed złożeniem wniosku o udział ZESPÓŁ dokonuje oceny kosztów związanych z zakupem nieruchomości, m.in.: opłat podatkowych, związanych z planowaniem urbanistycznym/rejestrem gruntów, opłat administracyjnych i sankcji.

Następnie przystąpimy do opracowania analizy wycenowej podzielonej na dwa etapy: w pierwszym kroku uzyskamy wartość nieruchomości w jej obecnym stanie, natomiast w drugim kroku przeprowadzimy oszacowanie kosztów użytecznych dla przebudowa/remont nieruchomości, wykonanie biznesplanu dotyczącego wartości sprzedaży nieruchomości na wolnym rynku po przebudowie.

Po zakończeniu oceny będzie jasne, jaki będzie limit naszej licytacji w aukcji i wówczas przystąpimy do złożenia wniosku o udział. Nasi technicy profilaktycznie uwzględnią ostrożny szacunek kosztów (z uwzględnieniem procentu nieprzewidzianych zdarzeń), a cena odsprzedaży zostanie ustalona poniżej wartości rynkowej, aby zoptymalizować termin samej odsprzedaży.

Po przygotowaniu przez nasz dział administracyjny wniosku o uczestnictwo w imieniu inwestora, następuje złożenie oferty.

W dniu aukcji koperty zostaną otwarte w placówce wskazanej przez przedstawiciela handlowego lub syndyka masy upadłościowej, a oferty błędnie sformułowane zostaną odrzucone; przetarg będzie wówczas kontynuowany w oparciu o otrzymaną najwyższą ofertę.

W przypadku wygrania aukcji przez osoby trzecie, przelew bankowy inwestora zostanie zwrócony niezwłocznie lub w ciągu kilku dni w przypadku wpłaty zadatku przelewem.

Jeżeli wygrasz aukcję, kaucja zostanie zatrzymana jako kaucja zgodnie z procedurą, która w ciągu kilku dni wskaże przybliżoną wysokość wydatków związanych z przeniesieniem nieruchomości.

Zwycięski licytant będzie musiał zapłacić pozostałą kwotę w terminie wskazanym w ogłoszeniu o sprzedaży, który zwykle wynosi 90/120 dni. Po zapłaceniu salda i uzyskaniu decyzji o przeniesieniu Aggiudicasa będzie mogła przystąpić do zarządzania nieruchomością w celu przeprowadzenia przebudowy i odsprzedaży.

Pobierz broszurę, aby uzyskać więcej informacji

Proces punktowy

Linea Marina

01

Prezentacja

Pierwszym krokiem jest umówienie się na spotkanie w naszym biurze w Mestre, gdzie inwestor będzie mógł na własnej skórze doświadczyć rzeczywistości Aggiudicasa oraz w pełni zrozumieć oferowane metody i możliwości.

Linea Marina

02

Inwestycja szyta na miarę

Po zidentyfikowaniu potrzeb inwestora i związanego z nim budżetu zespół podejmie działania mające na celu wyselekcjonowanie najlepszych możliwości oferowanych przez rynek.

Linea Marina

03

Plan biznesowy

Po zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu możliwości związanych z nieruchomością, zostaną one szczegółowo przedstawione inwestorowi w liczbach i formie.

Linea Marina

04

Udział

Przygotowaniem części biurokratycznej zajmie się nasz dział administracyjny, gromadząc dokumentację inwestorską niezbędną do wzięcia udziału w aukcji.

Linea Marina

Od A do Z

Inwestycja pod klucz

W dniu aukcji będziemy wspierać inwestora na każdym etapie, uczestnicząc aż do tego, co zostało ustalone w biznesplanie. Po wygraniu aukcji nasz zespół zajmie się wszystkim, aż do odsprzedaży nieruchomości.

*Nasza ścieżka zakupu inwestycji typu side-by-side jest bezpłatna dla inwestora i obejmuje operacje już od 200 000 EUR.

Linea Marina

Inwestować

Skontaktuj się z nami już dziś, aby inwestować z nami

Kup do domu

Via Don Federico Tosatto, 53 30174 Mestre – VE

Tłum. +39 041 445060

info@aggiudicasa.it

Linea Marina
Linea Marina

Dziękuję

Teraz możesz pobrać broszurę

Z nami będzie to znacznie łatwiejsze. Skontaktuj się z nami już dziś, a powiemy Ci, od czego zacząć.